Nyt fra bestyrelsen:

07.08.2019

På sporet af Arne Jacobsen

Torsdag d. 5 september er der igen et spændende medlemsarrangement idet formanden for Gentofte Lokalhistoriske forening Flemming Noes-Rasmssen, på en rundtur i kommunen, fortæller den spændende historie om den kendte arkitekt og designer.

Efter busturen afsluttes med en let servering fra Den Gule Cottage.
Læs nærmere og tilmeld dig her...


21.06.2019

Bestyrelsen havde sit sidste møde inden sommerferien, hvor vi bl.a. lagde sidste hånd på planlægningen af vores medlemsarrangement i september: ”På Sporet af Arne Jacobsen”. Det og meget mere kan man læse mere om i referatet her...

Samtidig vil vi opfordre de af vore medlemmer, som kunne have interesse i det, til at melde sig til det nye opgaveudvalg om ”Det Grønne Gentofte”. Vi har vedlagt invitationen fra kommunen der kan læses her...

Endelig vil vi benytte lejligheden til at ønske vore medlemmer en god sommer – og husk, at hvis I ikke selv har brug for den hvervebrochure, som vi har udsendt, så kan I sikkert give den til en nabo.


08.05.2019

Så har der igen været Dialogmøde med Park og Vej om vedligeholdelse af arealerne, parkering og meget andet ...
Læs hele referatet her...


18.03.2019

Havetid !


Igen i år er der et eksklusivt medlemsarrangement hos "Grønne Hjem", Jægersborg Allé hvor der, i lighed med tidligere, vil være gode råd og vejledning om haveplanter m.v. samt lidt godt til ganen ..

Det finder i år sted d. 11.april og man kan læse nærmere og tilmelde sig her...18.03.2019

Generalforsamlingen

Overgang til nye administrationssystemer har kostet megen tid og arbejde for bestyrelsen, og samarbejdet med kommunen giver mulighed for forbedringer...
Læs referatet fra generalforsamlingen her...


22.02.2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag 13. marts.

Efter generalforsamlingen vil Flemming Noes-Rasmussen fra Lokalhistorisk Forening fortælle om Landsteder i Gentofte og så er der middag.
Læs indkaldelsen her...


21.02.2019

Dialogmøde.

Som led i vores faste møder med Vej og Parkafdelingen holder vi hvert år en markvandring i et af de grønne områder.
Referatet herfra er nu efter 5 måneder fremkommet og kan læses her...


07.02.2019

Så har vi fået svar på vores indsigelse i forbindelse med lokalplanforslaget for udbygningen af Jægersborg Have Plejeboliger.
Svaret kan læses her...


14.01.2019

Læs seneste Nyhedsbrev med beretning og billeder fra den yderst vellykkede nytårskur her...


09.12.2018
Nytårskur

Igen i år indbyder Grundejerforeningen til et festligt nytårsarrangement hvor der både bydes på musik og bobler m.m. !

Vi mødes søndag d. 13. januar kl 14.00 i Jægersborg kirke og frist for tilmelding er 4. januar !

Læs mere her ..16.11.2018

Gentofte Kommune har udsendt lokalplanforslag 323.1 om udbygning af plejeboligerne Jægersborg Have.
Fra grundejerforeningen har vi en række kommentarer til planforslaget, idet vi er bekymrede for, at den nye bygning vil blive meget dominerende i forhold til det fredede naturområde Hundesømosen, som den skal placeres op ad.

Vores kommentarer er samlet i vedlagte notat, der kan læses her...

Høringsfristen er d.23. november og man kan indsende sine kommentarer her https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/31#/lokalplanid/519/31204


20.06.2018
Bakketuren ...
Læs seneste nyhedsbrev med billeder fra Bakketuren, der var en stor succes !
Se mere her...
20.06.2018

Referatet fra vores årlige dialogmøde med Vej & Park har været længe undervejs, så flere ting er allerede på plads. Det gælder især parkeringsforbuddet på den vestlige side af Ermelundsvej fra Jægersborg Allé til Hollænderdammen. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi fra grundejerforeningen har fået en aftale i stand med firma Chr. Olesen, som meget velvilligt hat stillet sin parkeringsplads til rådighed mellem kl. 17.00 og midnat.
Læs hele refaratet her...


25.05.2018
En tur på Bakken ...

Så er der en indbydelse fra grundejerforeningen til en bakketur d. 19 juni med Torben "Træsko" som underholdende guide, samt efterfølgende spisning m.m. ..

Læs mere om arrangementet her ...24.05.2018
Ny kasserer valgt !

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling 22. maj efterfulgt at et møde i bestyrelsen.

Referaterne herfra kan læses her ... og her...


08.05.2018

Vandretur i Skovvejskvarteret

Vi har modtaget en invitation fra Lokalhistorisk Forening, der indbyder til guidet vandretur med foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen, der øser af sin store viden om lokalområdet. Turen udgår fra Jægersborg Kirke tirsdag d. 15.maj kl. 16.30, og det er gratis !
Læs mere her...


30.04.2018
OBS ! OBS !

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling !

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 22 maj kl. 19.30 for afstemning og evt. vedtagelse af ny kasserer samt forhøjelse af kontingent.
Læs mere her...


22.03.2018

Generalforsamlingen 2018 er nu afholdt, og det fyldige referat om det forløbne års mange aktiviteter kan læses her...


01.03.2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Onsdag d.14.marts kl. 18.00 i Ordrup Cycle Club`s lokaler.

Der indbydes som vanlig til en efterfølgende middag (formedelst kr. 155,- pr. næse), og man kan læse om både generalforsamlingen og tilmelding til middagen her...


23.01.2018

Vellykket Nytårs Kur

Søndag 21. januar blev Grundejerforeningens ”Nytårs Kur” afviklet på Bernstorff Slot. Det blev et meget vellykket og velbesøgt arrangement, hvor to dygtige guider, der til daglig er tilknyttet Amalienborg og Fredensborg, levendegjorde slottets spændende historie.
På trods af, at vi har haft flere arrangementer omkring Bernstorff Slot, så er historien så rig på spændende detaljer og anekdoter, at man aldrig bliver færdig. De to guider gik meget fornuftigt ud fra, at vi var velorienteret om de grundlæggende forhold, så det blev især de personlige historier om konger, dronninger, zarer og andet godtfolk, som vi kom tættere på.

Da vi kom, var der skænket festligt op med bobler i glassene, så vi kunne hilse på hinanden, og efter rundvisningen, som tog en times tid, var der dækket op med det dejligste kagebord med scones, sandwich, kager og marmelader – samt selvfølgelig god the og kaffe.
Vi vil fra bestyrelsen gerne sige tak til de mange, som valgte at tilbringe søndag eftermiddag i dette hyggelige selskab, og til slottet og guiderne for et dejligt arrangement.


20.11.2017
Så har der igen været bestyrelsesmøde, og referatet kan læses her...

Som mange ved, har vi indført betaling med MobilePay, og det er hurtigt blevet populært hos medlemmerne. Desværre er det ikke så populært hos kassereren, idet administrationen af betalingerne er næsten umulig.
Vi vælger dog at fortsætte med det, men vi beder fremover medlemmerne give besked på mail, når de har indbetalt. Det er ikke så besværligt, som det lyder: Opkrævning af kontingent og invitation til medlemsarrangementer kommer altid på mail. Hvis man blot svarer på denne mail, når man har betalt, så er vi meget glade.

Til slut lidt mere muntert: Husk vores nytårskur på Bernstorff Slot 21. januar 2018, hvor vi om kort tid udsender nyhedsbrev med invitation.


19.10.2017

Markvandring

To gange om året holder vi møder med Park & Vej afdelingen. Den ene gang er det på rådhuset, den anden er det ved en markvandring som årligt skifter mellem Søndersø og Hundesømosen.
Referatet fra mødet ved Søndersø kan læses her...
04.10.2017

Læs den fine reportage fra byportalen "Dit Gentofte" om medlemsarrangementet i "Grønne Hjem " her...

21.09.2017
Medlemsarrangement !
Tirsdag d. 3. oktober kl. 18.00, Planteskolen "Grønne Hjem" åbner dørene til et spændende arrangement der naturligvis også omfatter mad og vin.

"Grønne Hjem" har også samlet en buket af specielle tilbud til vore medlemmer netop denne aften.
Læs nærmere her ..


12.09.2017
Nogle af de spørgsmål, som ofte giver anledning til uenighed mellem naboer, er forholdene omkring fælles hegn og høje træer. I foreningen bliver vi også jævnligt kontaktet om disse forhold.
Mange forventer, at et hegnsyn kan løse disse konflikter, men det er ikke altid tilfældet. Generelt kan man sige, at skygge fra høje træer ikke er omfattet af hegnsloven, og derfor ikke behandles ved et hegnsyn.

Man kan læse meget mere på hjemmesiden for Foreningen af Hegnsyn i Danmark: www.hegnsyn.dk , eller på Gentofte kommunes hjemmeside:
www.gentofte.dk/Hegnssyn23.07.2017
Vi har modtaget referat fra møde i "Grønt råd" 28.06.2017 (kan læses her...)
samt et revideret referat fra møde i "Grønt råd" 29.09.2016 (kan læses her...)

Desuden er der to publikationer: en vedr. Gentofterenden, klimatilpasning (kan læses her...) samt en pjece vedr. udviklingsplan for Gentofte Park og Sø (kan læses her ...)

Alle referater samt pjecer kan naturligvis også findes på siden med referater.


30.05.2017

Møde med park og Vej

Vi har netop modtaget referatet fra vores møde med Park og Vej 5.april 2017.
Læs referatet her ...
04.04.2017
OBS ! OBS ! 5.april kl. 19.00-21.00

Foredrag v. Niels Ulrik Kampmann og Flemming Noes.Rasmussen om Hovmarksgården og dens udstykninger.Jægersborg Sognegård, Prins Valdemarsvej.
Historien om de skiftende ejere af Hovmarksgården og dens endeligt med arkæologiske undersøgelser af stedet.
Hovmarksgårdens jord var noget af det sidste, der blev udstykket i Gentofte; vi følger udviklingen fra hovedgårdsjord til villakvarter.
Ingen tilmelding.

31.03.2017

Fællesrådet af Grundejerforeninger i Gentofte Kommune er sammenslutningen af 4 store grundejerforeninger, som i fællesskab varetager grundejernes interesser overfor kommunen.
Der blev afholdt generalforsamling 27. marts og referatet kan læses her...
31.03.2017

Generalforsamlingen blev afholdt 22. marts, og du kan læse referatet her...

17.02.2017

Ren by - hver dag !


Danmarks Naturfredningsforening og Gentofte Kommune afholder fælles indsamlingsuge og opfordrer hermed alle til at være med til at holde vores kommune indbydende og ren.
I år er det uge 13 der er forårets "Ren by-uge". Vær med til at samle affald ind fra gader og veje søndag d. 2. april, hvor kommunen bl.a. tilbyder afhentning af det indsamlede på udvalgte steder.
Læs mere om arrangementet her...06.02.2017

Generalforsamling !

Vi afholder generalforsamling onsdag d.22. marts kl. 18.00. Det finder som sædvanlig sted i Ordrup Cycle Clubs hus i Hundesømosen, og indkaldelsen kan læses her ...

05.01.2017

Formanden anmelder og anbefaler
temahæftet fra Lokalhistorisk forening, som omhandler dele af vores kerneområde ”Skovvejskvarteret og Ermelunden – fra Bernstorff Hovmark til Villakvarter”. Bogen kan købes på Jægersborg Bibliotek.
Læs mere her...

Tidligere indlæg fra bestyrelsen kan læses her:Tidligere Nyheder


Velkommen til vores hjemmeside

  Bernstorff-jægersborg Grundejerforening er en af de fem store grundejerforeninger i Gentofte Kommune.
Omkring 300 husstande er medlemmer, medlemskabet er frivilligt, og det årlige kontingent er 125,- kr.
Der findes mange mindre grundejer-foreninger i kommunen, hvor formålet typisk er vedligeholdelse af fælles arealer samt varetagelse af specielle interesser i et begrænset mindre område.
En forening som BJGF dækker bredere, og vi har to formål:

Det ene er varetagelse af grundejerpolitiske spørgsmål i forhold til kommunalbestyrel-sen og den kommunale forvaltning. Spørgsmål om ændringer af lokalplaner, vedligeholdelse af grønne områder, veje, kloakker, renovation, fjernvarme, belysning, skiltning, parkering og meget mere bliver der løbende taget stilling til. Også i forholdet mellem den enkelte grundejer og forvaltningen bliver vi ofte inddraget.

Det andet område, som vi tager os af, er det sociale. Godt naboskab er dejligt, og vi gør vores til at bringe naboerne sammen, så de små problemer i hverdagen kan klares med dialog i stedet for advokater. Derfor arrangerer vi hvert år flere medlems-arrangementer hvor et spændende emne rundes af med et hyggeligt måltid.
Såfremt man gerne vil være medlem er man velkommen til at kontakte formanden Jesper Holm på tlf. 39 63 43 08 eller e-mail jesperholm@holm.mail.dk

Foreningens Bankkonto:
9570 12622686

MobilePay: 62454


Klik på billedet for at læse om de mange gode grunde til at være medlem af din lokale grundejerforening

Hvordan håndterer BJGF persondataforordningen?

BJGF har kun almindelige personoplysninger om foreningens medlemmer (navn, adresse, mail og tlf.nr.) og ligger hverken inde med følsomme eller fortrolige oplysninger om medlemmer.
Vi behandler naturligvis disse personoplysninger med største omhu og videregiver ikke til tredjemand uden samtykke.

Tre personer fra bestyrelsen har adgang til disse oplysninger i embeds medfør. Man registreres ved indmeldelse i foreningens database, som er et tilkøbt system (Foreningsadministrator), med navn, adresse, mail og tlf.nr.
Hvis man melder sig ud af foreningen, vil alle oplysninger blive slettet. Man kan til enhver tid henvende sig til kasseren for at få oplyst, hvilken info man er registreret med.