Nyt fra bestyrelsen:

07.02.2019

Så har vi fået svar på vores indsigelse i forbindelse med lokalplanforslaget for udbygningen af Jægersborg Have Plejeboliger.
Svaret kan læses her...


14.01.2019

Læs seneste Nyhedsbrev med beretning og billeder fra den yderst vellykkede nytårskur her...


09.12.2018
Nytårskur

Igen i år indbyder Grundejerforeningen til et festligt nytårsarrangement hvor der både bydes på musik og bobler m.m. !

Vi mødes søndag d. 13. januar kl 14.00 i Jægersborg kirke og frist for tilmelding er 4. januar !

Læs mere her ..16.11.2018

Gentofte Kommune har udsendt lokalplanforslag 323.1 om udbygning af plejeboligerne Jægersborg Have.
Fra grundejerforeningen har vi en række kommentarer til planforslaget, idet vi er bekymrede for, at den nye bygning vil blive meget dominerende i forhold til det fredede naturområde Hundesømosen, som den skal placeres op ad.

Vores kommentarer er samlet i vedlagte notat, der kan læses her...

Høringsfristen er d.23. november og man kan indsende sine kommentarer her https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/31#/lokalplanid/519/31204


20.06.2018
Bakketuren ...
Læs seneste nyhedsbrev med billeder fra Bakketuren, der var en stor succes !
Se mere her...
20.06.2018

Referatet fra vores årlige dialogmøde med Vej & Park har været længe undervejs, så flere ting er allerede på plads. Det gælder især parkeringsforbuddet på den vestlige side af Ermelundsvej fra Jægersborg Allé til Hollænderdammen. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi fra grundejerforeningen har fået en aftale i stand med firma Chr. Olesen, som meget velvilligt hat stillet sin parkeringsplads til rådighed mellem kl. 17.00 og midnat.
Læs hele refaratet her...


25.05.2018
En tur på Bakken ...

Så er der en indbydelse fra grundejerforeningen til en bakketur d. 19 juni med Torben "Træsko" som underholdende guide, samt efterfølgende spisning m.m. ..

Læs mere om arrangementet her ...24.05.2018
Ny kasserer valgt !

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling 22. maj efterfulgt at et møde i bestyrelsen.

Referaterne herfra kan læses her ... og her...


08.05.2018

Vandretur i Skovvejskvarteret

Vi har modtaget en invitation fra Lokalhistorisk Forening, der indbyder til guidet vandretur med foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen, der øser af sin store viden om lokalområdet. Turen udgår fra Jægersborg Kirke tirsdag d. 15.maj kl. 16.30, og det er gratis !
Læs mere her...


30.04.2018
OBS ! OBS !

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling !

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 22 maj kl. 19.30 for afstemning og evt. vedtagelse af ny kasserer samt forhøjelse af kontingent.
Læs mere her...


22.03.2018

Generalforsamlingen 2018 er nu afholdt, og det fyldige referat om det forløbne års mange aktiviteter kan læses her...


01.03.2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Onsdag d.14.marts kl. 18.00 i Ordrup Cycle Club`s lokaler.

Der indbydes som vanlig til en efterfølgende middag (formedelst kr. 155,- pr. næse), og man kan læse om både generalforsamlingen og tilmelding til middagen her...


23.01.2018

Vellykket Nytårs Kur

Søndag 21. januar blev Grundejerforeningens ”Nytårs Kur” afviklet på Bernstorff Slot. Det blev et meget vellykket og velbesøgt arrangement, hvor to dygtige guider, der til daglig er tilknyttet Amalienborg og Fredensborg, levendegjorde slottets spændende historie.
På trods af, at vi har haft flere arrangementer omkring Bernstorff Slot, så er historien så rig på spændende detaljer og anekdoter, at man aldrig bliver færdig. De to guider gik meget fornuftigt ud fra, at vi var velorienteret om de grundlæggende forhold, så det blev især de personlige historier om konger, dronninger, zarer og andet godtfolk, som vi kom tættere på.

Da vi kom, var der skænket festligt op med bobler i glassene, så vi kunne hilse på hinanden, og efter rundvisningen, som tog en times tid, var der dækket op med det dejligste kagebord med scones, sandwich, kager og marmelader – samt selvfølgelig god the og kaffe.
Vi vil fra bestyrelsen gerne sige tak til de mange, som valgte at tilbringe søndag eftermiddag i dette hyggelige selskab, og til slottet og guiderne for et dejligt arrangement.


20.11.2017
Så har der igen været bestyrelsesmøde, og referatet kan læses her...

Som mange ved, har vi indført betaling med MobilePay, og det er hurtigt blevet populært hos medlemmerne. Desværre er det ikke så populært hos kassereren, idet administrationen af betalingerne er næsten umulig.
Vi vælger dog at fortsætte med det, men vi beder fremover medlemmerne give besked på mail, når de har indbetalt. Det er ikke så besværligt, som det lyder: Opkrævning af kontingent og invitation til medlemsarrangementer kommer altid på mail. Hvis man blot svarer på denne mail, når man har betalt, så er vi meget glade.

Til slut lidt mere muntert: Husk vores nytårskur på Bernstorff Slot 21. januar 2018, hvor vi om kort tid udsender nyhedsbrev med invitation.


19.10.2017

Markvandring

To gange om året holder vi møder med Park & Vej afdelingen. Den ene gang er det på rådhuset, den anden er det ved en markvandring som årligt skifter mellem Søndersø og Hundesømosen.
Referatet fra mødet ved Søndersø kan læses her...
04.10.2017

Læs den fine reportage fra byportalen "Dit Gentofte" om medlemsarrangementet i "Grønne Hjem " her...

21.09.2017
Medlemsarrangement !
Tirsdag d. 3. oktober kl. 18.00, Planteskolen "Grønne Hjem" åbner dørene til et spændende arrangement der naturligvis også omfatter mad og vin.

"Grønne Hjem" har også samlet en buket af specielle tilbud til vore medlemmer netop denne aften.
Læs nærmere her ..


12.09.2017
Nogle af de spørgsmål, som ofte giver anledning til uenighed mellem naboer, er forholdene omkring fælles hegn og høje træer. I foreningen bliver vi også jævnligt kontaktet om disse forhold.
Mange forventer, at et hegnsyn kan løse disse konflikter, men det er ikke altid tilfældet. Generelt kan man sige, at skygge fra høje træer ikke er omfattet af hegnsloven, og derfor ikke behandles ved et hegnsyn.

Man kan læse meget mere på hjemmesiden for Foreningen af Hegnsyn i Danmark: www.hegnsyn.dk , eller på Gentofte kommunes hjemmeside:
www.gentofte.dk/Hegnssyn23.07.2017
Vi har modtaget referat fra møde i "Grønt råd" 28.06.2017 (kan læses her...)
samt et revideret referat fra møde i "Grønt råd" 29.09.2016 (kan læses her...)

Desuden er der to publikationer: en vedr. Gentofterenden, klimatilpasning (kan læses her...) samt en pjece vedr. udviklingsplan for Gentofte Park og Sø (kan læses her ...)

Alle referater samt pjecer kan naturligvis også findes på siden med referater.


30.05.2017

Møde med park og Vej

Vi har netop modtaget referatet fra vores møde med Park og Vej 5.april 2017.
Læs referatet her ...
04.04.2017
OBS ! OBS ! 5.april kl. 19.00-21.00

Foredrag v. Niels Ulrik Kampmann og Flemming Noes.Rasmussen om Hovmarksgården og dens udstykninger.Jægersborg Sognegård, Prins Valdemarsvej.
Historien om de skiftende ejere af Hovmarksgården og dens endeligt med arkæologiske undersøgelser af stedet.
Hovmarksgårdens jord var noget af det sidste, der blev udstykket i Gentofte; vi følger udviklingen fra hovedgårdsjord til villakvarter.
Ingen tilmelding.

31.03.2017

Fællesrådet af Grundejerforeninger i Gentofte Kommune er sammenslutningen af 4 store grundejerforeninger, som i fællesskab varetager grundejernes interesser overfor kommunen.
Der blev afholdt generalforsamling 27. marts og referatet kan læses her...
31.03.2017

Generalforsamlingen blev afholdt 22. marts, og du kan læse referatet her...

17.02.2017

Ren by - hver dag !


Danmarks Naturfredningsforening og Gentofte Kommune afholder fælles indsamlingsuge og opfordrer hermed alle til at være med til at holde vores kommune indbydende og ren.
I år er det uge 13 der er forårets "Ren by-uge". Vær med til at samle affald ind fra gader og veje søndag d. 2. april, hvor kommunen bl.a. tilbyder afhentning af det indsamlede på udvalgte steder.
Læs mere om arrangementet her...06.02.2017

Generalforsamling !

Vi afholder generalforsamling onsdag d.22. marts kl. 18.00. Det finder som sædvanlig sted i Ordrup Cycle Clubs hus i Hundesømosen, og indkaldelsen kan læses her ...

05.01.2017
Formanden anmelder og anbefaler temahæftet fra Lokalhistorisk forening, som omhandler dele af vores kerneområde ”Skovvejskvarteret og Ermelunden – fra Bernstorff Hovmark til Villakvarter”. Bogen kan købes på Jægersborg Bibliotek.
Læs mere her...
23.09.2016

”Fra Gjentofte Kommune”

Lokalhistorisk forening har fået genoptrykt en interessant bog fra 1911 af forfatteren Johannes Jørgensen, der boede i Gentofte kommune fra 1903-1914. Han taler varmt for, at man skal slå sig ned i "nybygger-kommunen".
Du kan læse mere og bestille bogen her...
09.09.2016

Eremitageslottet og Københavns Golfklub


Et meget vellykket og totalt udsolgt arrangement med en fin rundvisning på det lille jagtslot, bobler og derefter middag i Københavns Golfklubs lokaler.

Læs mere og se Jørgen Tarris billeder fra slottet her...


06.08.2016

Medlemsarrangement onsdag d. 7. september kl. 17.30

Eksklusiv rundvisning for vore medlemmer på det smukke og nyrestaurerede Eremitage-slot, med efterfølgende middag i klubhuset hos Københavns Golfklub.

Tilmelding senest 1.september.

Læs nærmere om det spændende arrangement her...03.06.2016

I Bernstorff Slotshave med Christian som guide

Søndag 29. maj havde vi arrangeret rundvisning og Five O’Clock Tea i Bernstorff Slotshave. Egentlig var det planen, at vi skulle have haft slotsgartneren som guide, men i sidste øjeblik blev han afløst af kulturhistoriker Christian – og så blev det pludselig en tur i slotshaven med nogle af de mange adelige og kongelige som har befolket stedet igennem århundrederne.
Det var spændende og underholdende, og vores guide var uhyre vidende og en meget engageret fortæller.
Vejret var pragtfuldt og det var heldigt, for anden del af arrangementet foregik ved Dronning Louises the-hus, hvor vi sad under den smukke rosen espalier og indtog spumante, scones og kager samt udsøgt the.
Alt i alt en hyggelig og vellykket tur, som omkring 40 medlemmer havde fundet vej til.

Her er nogle billeder og desuden et link til den fine omtale på dit-gentofte.dk


08.05.2016
Medlemsarrangement 29 maj kl. 15.00

Bernstorff Slotshave
Fra herskabshave til folkepark

Kom med på havevandring med slotsgartneren som kyndig guide, og hør om slotsparkens udvikling og fremtidsplanerne..
Læs mere om arrangementet her…
26.04.2016
Vi har modtaget:
Kære Grundejerforeninger, Haveforeninger, Studiebyen og Vangedes Venner.
Lørdag d. 30. april er der Grøn Dag på Gentofte Genbrugsstation kl. 10-14.

Her kan man få udleveret en kompostbeholder, hente gratis kompostorm og bytte pesticider til plantefrø.
Børnene kan finde sjove Krible-Krable dyr og dreje potter i papir og så blomsterfrø.
Se mere om arrangementet her...


15.04.2016

Gennem Fællesrådet af Grundejerforeninger i Gentofte aftales møde med borgmesteren og forvaltningschefer når der er behov for det. Det fungerer som overbygninger i forhold til de møder vi har to gange om året med Vej & Park afdelingen, og man behandler spørgsmål, der har interesse for hele kommunen, og ikke kun i lokalområderne. Det seneste møde fandt sted 30. marts, og referatet kan læses her...
06.04.2016

Møde med vej og park

Vi har to årlige kontaktmøder med kommunens vej og park afdeling. Det ene foregår på rådhuset og det andet enten ved Søndersø eller ved Hundesømosen. Referatet fra kontormødet er nu klar. Der mangler ganske vist en rettelse om vejbelysningen på Slotsvej, hvor det er erkendt fra kommunen, at der er for lidt lys, og man vil nu se på en bedre løsning.
Læs referatet her...
16.03.2016

Referat fra Generalforsamling 2016

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen 9. marts.

09.03.2016
Brev fra Kommunen:

Kære grundejerforeninger, haveforeninger og spejdere - lad os sammen holde Gentofte ren.
"Ren by - hver dag" er Gentofte Kommunes indsats for at sikre en ren og indbydende kommune - hver dag hele året. Og vi har allesammen et ansvar.

Vær med til at samle affald den 17. april i jeres eget område

Læs hele brevet fra Kommunen her...


16.02.2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening Onsdag 9. marts 2016 kl. 18.00 !

Efter generalforsamlingen er der, sædvanen tro, middag for de tilmeldte - Læs mere om generalforsamlingen, tilmelding til middag m.v. her...


10.01.2016

Lokalplan 372 !

Gentofte Kommune har fremlagt lokalplan 372 vedrørende opførelse af ungdomsboliger på Gentofte Sportspark. Vi har i bestyrelsen behandlet lokalplanen på et møde 6. januar og indsendt det vedhæftede høringssvar, der kan læses her

For de af jer, som ikke har læst lokalplanen går den i korthed ud på at opføre 250 ungdomsboliger i forbindelse med Gentofte Sportspark. Det har vi ikke indvendinger imod, men planen åbner mulighed for at opføre et højhus på 25 etager og i en højde på 85 meter i den forbindelse. Og det har vi indvendinger imod!

Det er dobbelt så højt som vandtårnet, det svarer til sengetårnet på Herlev Hospital eller Ferrings højhus i Ørestad, og det er helt urimeligt at bygge på den måde i et villaområde. Højhuset vil være synligt fra store dele af Jægersborg området, fra Bernstorff Slot Have og fra Gentofte sø. Ud over dette byggeri, så er både de parkeringsforhold og de tilkørselsforhold, som beskrives i lokalplanen helt utilstrækkelige.

Lokalplan 372 kan læses på kommunens hjemmeside på http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Aktuelle-h%C3%B8ringer/Lokalplanforslag-372-og-kmpt-9-Gentofte-Sportspark , hvor man også kan gøre indsigelser. Vi kan kun opfordre til, at så mange som muligt gør indsigelser, og husk at det skal gøres inden 20. januar, hvor høringsperioden udløber.Tidligere indlæg fra bestyrelsen kan læses her:Tidligere Nyheder


Velkommen til vores hjemmeside

  Bernstorff-jægersborg Grundejerforening er en af de fem store grundejerforeninger i Gentofte Kommune.
Omkring 300 husstande er medlemmer, medlemskabet er frivilligt, og det årlige kontingent er 125,- kr.
Der findes mange mindre grundejer-foreninger i kommunen, hvor formålet typisk er vedligeholdelse af fælles arealer samt varetagelse af specielle interesser i et begrænset mindre område.
En forening som BJGF dækker bredere, og vi har to formål:

Det ene er varetagelse af grundejerpolitiske spørgsmål i forhold til kommunalbestyrel-sen og den kommunale forvaltning. Spørgsmål om ændringer af lokalplaner, vedligeholdelse af grønne områder, veje, kloakker, renovation, fjernvarme, belysning, skiltning, parkering og meget mere bliver der løbende taget stilling til. Også i forholdet mellem den enkelte grundejer og forvaltningen bliver vi ofte inddraget.

Det andet område, som vi tager os af, er det sociale. Godt naboskab er dejligt, og vi gør vores til at bringe naboerne sammen, så de små problemer i hverdagen kan klares med dialog i stedet for advokater. Derfor arrangerer vi hvert år flere medlems-arrangementer hvor et spændende emne rundes af med et hyggeligt måltid.
Såfremt man gerne vil være medlem er man velkommen til at kontakte formanden Jesper Holm på tlf. 39 63 43 08 eller e-mail jesperholm@holm.mail.dk

Foreningens Bankkonto:
9570 12622686

MobilePay: 62454


Klik på plakaten for at læse folderen: